Vi syns på SweDental, monter A03:20

Välkommen att besöka oss på SweDental. Vårt monternummer är: A03:20.

Funderar du på att sälja eller köpa en tandvårdsklinik ?

På CelinDental har vi lång erfarenhet av att både köpa, driva och sälja kliniker. Med åren har vi breddat vårt utbud av tjänster men kärnverksamheten fokuserar fortfarande på:

  • Förmedling av tandvårdskliniker och affärsöverlåtelser
  • Kompetensutveckling och utbildning
  • Konsultation och rådgivning inför stundande köp och/eller försäljning

Vem äger tandvården 2025 ?

Hur påverkar detta patienten och tandvården ?  Kom gärna och lyssna, hela teamet i Sal F2 fredagen den 16 november 2018 kl 10.15 – 11.45.  Programmets innehåll belyser tandvården mitt i en samhällsförändring och hur det påverkar patienten och hela tandvårdsmarknaden.