Stockholm – Mitt i city/Sveavägen

2018-05-13

Exklusiv klinik på Sveavägen är till försäljning alternativt möjlighet till delägarskap.Byggdes och startade upp under 2017. Topp modern och funktionella ytor som omfattar 3 fullt utrustade behandlingsrum och 3 st. förberedda. All utrustning kommer från Sirona såsom stolar & unitar, CBCT, laser samt Cerec.

Patientstock: Specialiserad på unik kundgrupp.

Patientbehandlingar: Implantat, kirurgi, allmän tandvårdsinriktning

Omsätter: 7 700 000 kr/år

Öppettider: 5 dgr per vecka

Personalstyrka: 1 tandläkare (tidigare 2 st.), 2 tandsköterska samt  1 tandhygienist

Hyreskontrakt: Lokalyta ca 200 kvm och en lägenhet ca 80 kvm