Klinik i Solna

2018-05-13

Renoverad f.d. butikslokal på gatuplan om 120 kvm i Solna Strand/Sundbyberg säljes p.g.a. utlandsflytt. Lätt för patienter att komma till kliniken både med tvärbana, buss och tunnelbana samt enkelt med bilparkering. Kliniken startades upp oktober 2016

Patientstock: ca 300 st.

Patientbehandlingar: Allmän tandvårdsinriktning

Omsätter: 1 500 000 kronor per år

Öppettider: ca 3 dg per vecka

Personalstyrka: 1 tandläkare och 1 tandsköterska

Hyreskontrakt: Lokalyta ca 70 kvm.